HOME > 커뮤니티 센터 > 포토갤러리
커뮤니티 센터
포토갤러리
하나님을 높여드리는 교회 / 열방을 품는 교회
사람을 세우는 교회 / 지역사회를 섬기는 교회 / 맑고 밝고 따스한 양광교회
포토갤러리

본문

19-04-16

첫째날 새벽


ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381048_64.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381048_83.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381049_01.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381049_16.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381049_34.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381049_53.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381049_7.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381049_88.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381050_05.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381050_25.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381071_91.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381072_04.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381072_18.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381072_33.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381072_5.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381072_9.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381073_42.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381073_81.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381083_24.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381083_38.JPG
 

첫째날 저녁 


ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381146_83.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381147_03.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381147_17.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381147_35.JPG
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381147_75.png
ad5065e4c2ad3c7bf439f28757f883d4_1555381148_13.png

 

(우)03375 서울특별시 은평구 진흥로 176 (구, 녹번동 129-1) | 대표전화 02-355-0430 | FAX 02-355-0682
Copyrightsⓒ2017 Yangkwang Methodist Church. All rights reserved.  
개인정보취급방침