HOME > 커뮤니티 센터 > 포토갤러리

커뮤니티 센터
 포토갤러리
하나님을 높여드리는 교회 / 열방을 품는 교회
사람을 세우는 교회 / 지역사회를 섬기는 교회 / 맑고 밝고 따스한 양광교회
포토갤러리

본문

22-06-08


2년반만에 오프라인으로 모였습니다!

이렇게 함께 모일 수 있음에 참 감사합니다. 

앞으로 더욱 모이기에 힘쓰고, 함께 마음을 나누는 양광의 목자분들 되기를 소망합니다! 


313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676520_38.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676520_44.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676553_55.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676553_82.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676553_76.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676553_61.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676553_69.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676580_97.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676581_41.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676581_07.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676581_16.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676581_24.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676581_34.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676590_59.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676590_68.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676618_05.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676618_11.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676618_18.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676618_24.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676618_3.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676618_36.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676618_43.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676618_49.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676618_57.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676618_63.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676640_43.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676640_49.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676640_55.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676640_63.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676640_71.JPG
313875de5888c9ab2225c87129cbf983_1654676640_8.JPG


(우)03375 서울특별시 은평구 진흥로 176 (구, 녹번동 129-1) | 대표전화 02-355-0430 | FAX 02-355-0682
Copyrightsⓒ2017 Yangkwang Methodist Church.
개인정보취급방침