HOME > 커뮤니티 센터 > 포토갤러리

커뮤니티 센터
 포토갤러리
하나님을 높여드리는 교회 / 열방을 품는 교회
사람을 세우는 교회 / 지역사회를 섬기는 교회 / 맑고 밝고 따스한 양광교회
포토갤러리

본문

23-09-12

 

마음을 합하여 함께하는 행복한 시간이었습니다. 

더욱 연합하여 선을 이루어가는 양광교회가 되어갈 수 있기를 소망합니다. 

 

cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493124_61.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493132_19.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493134_13.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493136_86.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493148_87.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493152_79.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493154_79.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493156_57.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493169_16.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493165_69.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493200_37.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493201_72.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493202_93.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493204_05.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493205_51.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493206_87.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493211_37.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493216_07.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493217_41.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493219_37.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493263_63.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493264_94.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493266_76.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493268_73.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493270_26.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493275_09.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493278_21.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493285_99.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493287_25.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493288_34.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493361_71.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493360_6.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493362_79.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493363_84.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493368_49.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493356_84.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493358_04.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493359_34.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493374_4.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493435_38.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493455_74.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493461_82.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493465_06.JPG
cbb335217741c8ecfe39886ca637fafb_1694493467_78.JPG
 


(우)03375 서울특별시 은평구 진흥로 176 (구, 녹번동 129-1) | 대표전화 02-355-0430 | FAX 02-355-0682
Copyrightsⓒ2017 Yangkwang Methodist Church.
개인정보취급방침