HOME > 커뮤니티 센터 > 포토갤러리

커뮤니티 센터
 포토갤러리
하나님을 높여드리는 교회 / 열방을 품는 교회
사람을 세우는 교회 / 지역사회를 섬기는 교회 / 맑고 밝고 따스한 양광교회
포토갤러리

본문

23-11-07

 

"서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 폐하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 

오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자" (히브리서 10장 24-25절)

 

2023년 추수감사주일 올투게더 예배 "함께 함에 감사" 

언제나 함께함이 기쁨입니다.

 

6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333578_24.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333582.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333584_6.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333586_63.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333591_75.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333687_55.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333689_28.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333690_89.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333706_66.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333708_46.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333733_83.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333736_74.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333768_5.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333752_66.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333757_82.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333761_16.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333763_02.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333765.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333777_58.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333779_66.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333807_11.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333808_78.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333811_67.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333814_25.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333815_58.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333816_91.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333818_66.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333822_44.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333957_88.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333963_3.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333966_61.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333967_99.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333970_1.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333973_05.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333974_37.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333981_35.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333984_09.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699333986_19.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699334011_37.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699334017_43.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699334022_1.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699334023_75.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699334026_12.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699334028_65.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699334030_57.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699334033_93.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699334038_22.JPG
6e6c8588dacad979de7ce8c05a21e4c0_1699334039_66.JPG
 


(우)03375 서울특별시 은평구 진흥로 176 (구, 녹번동 129-1) | 대표전화 02-355-0430 | FAX 02-355-0682
Copyrightsⓒ2017 Yangkwang Methodist Church.
개인정보취급방침